Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství je poskytováno sociálním pracovníkem APP Slunečnice zdarma.

  • poskytnutí informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob
  • poskytnutí informací o dalších formách pomoci, např. o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, příspěvek na péči včetně odvolání apod.
  • poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb
  • poskytnutí informací o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů, směřujících k zabránění sociálnímu vyloučení a vzniku závislosti na službě
  • poskytnutí informací o možnostech podpory členů rodiny v případě, kdy se spolupodílejí při péči o člena rodiny

V případě zájmu o sociální poradenství probíhá setkání se sociálním pracovníkem, dle přání uživatele, buď v kanceláři APP Slunečnice v Dřítni nebo v domácnosti klienta.

Naše sociální pracovnice je k dispozici v kanceláři APP Slunečnice, Dříteň 162 v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 13:00 hod. nebo kdykoli v jiném čase po předchozí telefonické domluvě (tel. objednání na čísle 737 190 891).

Tato služba je poskytována nejen uživatelům sociální služby osobní asistence ale i ostatním občanům, kteří potřebují radu či pomoc při řešení své životní situace.

Cílem základního sociálního poradenství je klient, který se orientuje ve své životní situaci, zná svá práva a ideálně i možnosti řešení své situace. Dle potřeby zajistíme přehled dalších poskytovatelů, kteří jsou odborníci na danou problematiku, kontakty na příslušné úřady, jiné odborníky a specialisty apod.(neřešíme specializované poradenství např. exekuce, právní poradenství, rozvody apod.)