Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství je poskytováno sociálním pracovníkem APP Slunečnice zdarma.

  • poskytnutí informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob
  • poskytnutí informací o dalších formách pomoci, např. o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, příspěvek na péči včetně odvolání apod.
  • poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb
  • poskytnutí informací o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů, směřujících k zabránění sociálnímu vyloučení a vzniku závislosti na službě
  • poskytnutí informací o možnostech podpory členů rodiny v případě, kdy se spolupodílejí při péči o člena rodiny

V případě zájmu o sociální poradenství probíhá setkání se sociálním pracovníkem, dle přání uživatele, buď v kanceláři APP Slunečnice v Dřítni nebo v domácnosti klienta.

Naše sociální pracovnice je k dispozici v kanceláři APP Slunečnice, Dříteň 162 v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 13:00 hod. nebo kdykoli v jiném čase po předchozí telefonické domluvě (tel. objednání na čísle 737 190 891).

Tato služba je poskytována nejen uživatelům sociální služby osobní asistence ale i ostatním občanům, kteří potřebují radu či pomoc při řešení své životní situace.

Cílem sociálního poradenství je klient, který se orientuje ve své situaci, dokáže aktivně hájit svá práva, zná svoje povinnosti a možnosti řešení, umí definovat své potřeby a přání, samostatně a aktivně jedná. Smyslem je pomoci klientovi poskytnout bohatší život a vést ho k větší pohodě. Jedná se o proces, jehož smyslem je rozvinutí stávajících klientových schopností, nebo též náprava současného stavu a zplnomocnění klienta, aby dokázal svoji situaci zvládnout, zejména prostřednictvím podpory ze strany poradce.

Cílová skupina

Každý člověk, který potřebuje informace o možnostech řešení své situace, o dostupných službách, o svých právech a povinnostech.