Ostatní sociální služby

K dalším činnostem ústavu patří aktivity, které naplňují poslání a účel celého ústavu.
 
Poslání ústavu
Věříme, že každý člověk si zaslouží péči a pozornost. Seniorům, osobám zdravotně či duševně znevýhodněným a jejich pečujícím rodinám pomáháme zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí, a posilujeme jejich soběstačnost a nezávislost.
 
Pod ostatní sociální služby patří aktivity navazující či doplňující základní služby. Tyto navazující služby nejsou definovány zákonem o sociálních službách. Většinou jde o doplňkové aktivity, na které se v daném roce podaří zajistit finance a mohou být poskytovány zdarma. Např. rekondiční zdravotní programy pro seniory, výtvarná tvoření, různé další aktivizační či společenské činnosti, přednášky pro neformální pečovatele apod.
Tyto aktivity a doplňkové služby jsou poskytovány v dojezdovém území poskytování osobní asistence - tedy do 20 km od Dřítně a Týna nad Vltavou. Jedná se o venkovský terén, kde jsou obecně sociální služby méně dostupné či chybí zcela. Jedním z našich cílů je také napomáhat poskytováním sociálních služeb, doprovodnými programy,dostupnou informovaností pro pečující rodiny atd. udržitelnému rozvoji venkova a rozšiřovat nabídku služeb na venkově, který je oproti pestrosti služeb ve větších městech stále velmi limitován.