Ostatní sociální služby

Jedná se zejména o sociální služby navazující či doplňující základní sociální služby. Tyto navazující služby nejsou definovány zákonem o sociálních službách. Většinou jde o doplňkové aktivity, na které se v daném roce podaří zajistit finance. Např. rekondiční zdravotní programy pro seniory, výtvarná tvoření, různé další aktivizační či společenské činnosti apod.