Základní služby osobní asistence

Služby jsou poskytovány na základě písemné smlouvy za úhradu, jejímu uzavření předcházelo jednání zájemce a sociální pracovnice, seznámení se se službou a z naší strany s budoucím uživatelem. Služby jsou hrazeny uživatelem jak z příspěvku na péči, tak i z běžných finančních prostředků uživatele.

Výše úhrady: 120 Kč za hodinu, kdy je účtována každá započatá čtvrthodina, je počítán i čas strávený na cestě ke klientovi a od klienta, čas cesty je smluven při uzavření smlouvy.

Maximální výše úhrady je stanovena vyhláškou 505/2006 Sb. (nyní 130 Kč/hod.)

 

Základní činnosti

7
Činnost osobní asistence APP Slunečnice zajišťují kvalifikovaní pracovníci. Přístup pracovníka APP Slunečnice k uživateli je zakotven v Etickém kodexu, který je považován za závazný. Vedením APP Slunečnice je pověřena ředitelka a jednatelka, případně zastupující sociální pracovník. Asistentky jezdí za uživatelem svým soukromým vozidlem.
Uživatel může smlouvu o poskytování sociální služby osobní asistence kdykoli ukončit bez udání důvodu. Poskytovatel může ukončit smlouvu pouze z důvodů, uvedených v Zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Základní činnosti
-

- dle § 39 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (česání, pomoc s výběrem oděvu, oblékání, převlékání, užívání kompenz.pomůcek...)
  • pomoc při osobní hygieně (ranní vstávání a hygiena, pomoc s koupelí, sprchou, mytí na lůžku, večerní hygiena a uložení na lůžko...)
  • pomoc při zajištění stravy (příprava snídaně, zakoupení či uvaření oběda, krmení...)
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy, běžné úklidy domácnosti, topení v kamnech...)
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (společnost, četba, poslech hudby, manuální činnosti na motoriku, paměťová cvičení...)
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (procházky, doprovod na poštu, k lékaři, za sousedy, kulturní akce ...)
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (doprovody na úřady, hájení zájmů klientů...)
  •  

         Neposkytujeme ošetřovatelské úkony ( rehabilitaci, převazy ran, aplikace inzulínu,

         podávání léků atd.).