Fakultativní služby

Fakultativní úkony jsou poskytovány výjimečně, pouze uživatelům základních služeb osobní asistence a za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Jedná se o výkony osobní asistence, které nejsou obsahem základních služeb a které nelze zprostředkovat odkázáním na běžně dostupné veřejné zdroje.

 

Použití koupelny poskytovatele v Dřítni

Praní prádla v pračce a prostorách poskytovatele

Žehlení prádla v prostorách poskytovatele

Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Zařizování osobních záležitostí bez účasti klkienta, kdy je třeba zohlednit cestovné

Kopírování dokumentů