APP Slunečnice má tři hlavní směry (střediska). 

 

1. Terénní sociální služba osobní asistence - definovaná v Zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

- služba sociální péče,terénní forma, poskytovaná u klienta v jeho vlastním sociálním prostředí

 

2. Další sociální služby nedefinované v Zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

- provozování veřejně prospěšných aktivit zaměřených tak, aby lidé s disabilitou z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění, zdravotního či duševního znevýhodnění, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci a jsou odkázáni na pomoc jiné fyzické osoby, mohli žít běžný způsob života, jaký žijí jejich vrstevníci

- podpora a pomoc pro neformální pečovatele (rodiny, blízké, přátele), kteří potřebují informace o tom, jak správně pečovat, jaké jsou možnosti sociální péče a služeb, aby mohli sladit svůj osobní a profesní život s péčí o svého blízkého

- sociální služby nedefinované v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale související

- aktivní působení v zajišťování dostupnosti sociální péče a volnočasových aktivit

- spolupráce s obcemi Jihočeského kraje na realizaci projektů ústavu

- rozvoj dobrovolnictví v sociálních službách

- spolupráce na komunitním plánování v Jihočeském kraji

- programy, které jsou zaměřeny na sociální a společenský kontakt

- vzdělávací programy pro veřejnost i zaměstnance

 

3. Služby poskytované na základě Zákona č. 455/1991 Sb., Živnostenský zákon, v platném znění

- praní a žehlení

- služby pro rodinu a domácnost

- úklid a rozvoz obědů pro obec Dříteň