2017 APP Slunečnice, z.ú.

V roce 2017 jsme získali podporu z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sociálně zdravotních aktivit.

V tomto projektu Rekondiční program pro seniory a OZP budou pro naše klienty a další zájemce ve spolupráci s obcí Dříteň probíhat jednou měsíčně setkání zaměřená na sociální integraci, udržení společenských vazeb, rozvoj kreativity, relaxace, procvičení apod. Budeme se věnovat různým tématickým okruhům v oblasti výtvarných činností, hudebních aktivit, cvičení či společenských setkání. První setkání je naplánováno na den 14. 6. 2017, kdy budeme péct špekáčky u táboráku a společně si zazpíváme. Termíny dalších setkání budou vyvěšeny na nástěnce ve Dřítni. Těšíme se na Vás.
Projekt byl ukončen posledním setkáním v prosinci, kdy jsme společně tvořili vánoční věnce a svícny. Celý program podpořil celkem 16 osob. Proběhly individuální schůzky imobilních klientů a skupinová setkání.