O nás...

    Od 1. srpna 2008 jsem poskytovala jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb na Krajském úřadě v Českých Budějovicích sociální službu osobní asistenci jako soukromá osoba „Jana Vodičková Pomoc a Péče Slunečnice“. Začínala jsem, jak se říká, na zelené louce a snažila jsem se dozvědět a naučit se vše, co je potřeba k tomu, abych mohla dělat svou práci v sociálních službách kvalitně a zodpovědně. Věřte, že toho byla velká spousta. Když jsem přestala sama stačit stále se navyšující poptávce nových zájemců o službu, začala jsem přijímat další osobní asistentky, které mi svou prací pomáhaly dostat se postupně do povědomí obyvatel Vltavotýnska a okolních obcí. Začala vznikat organizace, která se dostávala na úroveň ostatních, již zavedených poskytovatelů. Počet klientů, kterým jsme poskytovaly službu se postupně zvyšoval, takže bylo nutné dál rozšiřovat i celý náš tým pracovnic. Postupně jsme se dopracovaly k tomu, že chceme růst, rozšiřovat se a zdokonalovat celou naši činnost, takže jsme na začátku roku 2017 začaly pracovat na transformaci ze „soukromé podnikatelky“ na větší organizaci s podobným názvem Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.  (dále jen APP Slunečnice)

 

 APP Slunečnice byla založena 1. 2. 2017, služby osobní asistence poskytuje od 1. 9. 2017.   

Služby poskytujeme na území s dojezdem do 20 km od Dřítně či Týna nad Vltavou. Soustřeďujeme se i na okrajové části regionu, vesnice i na místa, kde jsou sociální služby špatně dostupné.

 

APP Slunečnice má tři hlavní směry (střediska). 

  1. Terénní sociální služba osobní asistence - definovaná v Zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 
  2. Další sociální služby nedefinované v Zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

  3. Služby poskytované na základě Zákona č. 455/1991 Sb., Živnostenský zákon, v platném znění

Snažíme se o deinstitucionalizaci sociálních služeb - prostřednictvím sociálních služeb poskytovaných APP Slunečnicí chceme pomoci našim klientům žít plnohodnotný, aktivní a důstojný život v jejich přirozeném prostředí, ve svém domově či u svých blízkých a aby nebyli nuceni toto prostředí z důvodu disability opouštět.

Aktivně a smysluplně se snažíme pomoci uživatelům se začleňovat do společnosti a předcházet sociálnímu vyloučení.

Poslání chápeme jako veřejný závazek.

Služby osobní asistence - APP Slunečnice je registrována jako poskytovatel osobní asistence na Krajském úřadě v Českých Budějovicích. Službu vykonáváme v přirozeném prostředí našich uživatelů - doma, v místě jejich bydliště. Prostřednictvím osobní asistence chceme lidem umožnit, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém známém prostředí a zůstali co nejdéle samostatní a vitální. Plně respektujeme osobnost našich uživatelů i jejich požadavky a přání spojené s realizací osobní asistence. 

Informovanost - pracujeme na tom, aby se mezi občany dostaly informace o sociální sféře, sociálních službách a o jejich fungování a možnostech. 

Pomoc a podpora neformálním pečovatelům - chceme pomoci pečujícím osobám, rodinám a blízkým získat informace o efektivní a smysluplné péči o své blízké, získat informace o možnostech kombinace jejich osobního a pracovního života s péčí o svého blízkého v domácnosti. 

Komunitní plánování sociálních služeb - jsme aktivně zapojeni do místích pracovních skupin komunitního plánování v  Týně nad Vltavou, Českých Budějovicích, Vodňanech, Bechyni (Táborsko) a také v krajské pracovní skupině Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Aktivně působíme v zajišťování dostupnosti sociální péče, odstraňování bariér, spolupracujeme s obcemi Jihočeského kraje, snažíme se o rozvoj dobrovolnictví v sociálních službách, vytváříme programy, které jsou zaměřeny na sociální a společenský kontakt a programy na vzdělávání pro širokou veřejnost a zaměstnace.

 

Všichny naši pracovníci odpovídají kvalifikačním požadavkům zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. Budeme se těšit na Vás i Vaše náměty, dotazy či připomínky.

Pěkný den přeje kolektiv APP Slunečnice