Naši sponzoři

Všem dobrým duším mnohokrát děkujeme za jejich podporu!

MÚ Bechyně - finanční dar v roce 2010, bezplatná inzerce v Bechyňském zpravodaji v roce 2011

MUDr. Jiří Trska - finanční dar

MUDr. Hana Dvořáková a MUDr. Dvořák - věcný dar

MUDr. Marie Hajíčková - věcný dar

Manželé Kohoutovi - věcný dar

OÚ Dříteň - podpora zázemí

Paní Jana Strnadová z Chmelné u Křemže - dar - elektrický invalidní vozík

Paní Semschová z Olešníku - finanční dar