Články

 Zde v této sekci jsou odborné a zajímavé články, které se snažíme podat takovou formou, aby jim rozuměl každý člověk, i lajk. Doufáme, že se Vám budou líbit.

Obsah:

Alzheimerova nemoc

Kontakt s lidmi s mentálním postižením

Profesionální komunikace se seniory

Léčba bolesti