Ceník služeb

 

Základní služby .... 30,- Kč / 15 minut (120,- / hod.)

Základní služby jsou služby osobní asistence, které poskytujeme každý den včetně sobot, neděl a svátků od 7 do 19 hodin. Ty se účtují a zaokrouhlují za každou započatou čtvrthodinu. Počítá se čas návštěvy samotné a k tomu čas potřebný na cestu ke klientovi a od klienta.

Např. cesta ke klientovi trvá 20 min., návštěva trvá 1,5 hodiny a cesta od klienta trvá 20 min., celkem se tedy bude počítat 2 hodiny a 10 minut, účtovat se bude 2,25 hod. (2 a čtvrt hodiny) = 270,- Kč.

 

Fakultativní služby

Jsou poskytovány nadstandartně.  Účtují se jen skutečné náklady, vynaložené na poskytnutí služby.

 

Použití koupelny poskytovatele v Dřítni...........................................120/hod Kč za službu OA + FS 50 Kč poplatek za vodné, energii, úklid koupelny atd.

Praní prádla v prostorách poskytovatele..........................................120/hod Kč za službu OA + FS 50 Kč poplatek za energie, prostředky...

Žehlení prádla v prostorách poskytovatele.......................................120/hod Kč za službu OA + FS 15 Kč za každou započatou hodinu energie, voda atd.

Zapůjčení kompenzačních pomůcek dle ceníku

Zařizování osobních záležitostí bez účasti klienta, kdy je třeba zohlednit cestovné...120 Kč za službu OA + FS cestovné 7 Kč/km 

Kopírování dokumentů....................................................................1str. 2Kč

 

platnost ceníku 1. 4. 2016