Zapsaný ústav

V roce 2017 byla  založena nezisková organizace: zapsaný ústav Asistence Pomoc a Péče Slunečnice. Posláním ústavu je nejen poskytovat sociální službu osobní asistence, ale i podpora rodin, pečujících o své blízké v jejich domovech. Působit v zajišťování dostupnosti sociální péče a volnočasových aktivit u seniorů a občanů zdravotně či duševně znevýhodněných na území Jihočeského kraje. Zapsaný ústav již zaregistroval sociální službu osobní asistence u Krajského úřadu, nyní prochází řízením o zařazení do Krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb Jihočeského kraje, účastní se komunitního plánování v obcích s rozšířenou působností, kam spadá území poskytovaných sociálních služeb - tj. ORP České Budějovice, Týn nad Vltavou, Tábor - Bechyně, Písek, Vodňany.

Postupně bude ústav přebírat veškeré závazky fyzické osoby Jana Vodičková Pomoc a Péče Slunečnice, která bude činnost ke konci roku 2017 ukončovat. Pro naše klienty nedochází k žádné změně, služby bude ústav nadále poskytovat tak, jak byly zavedeny. O veškerých konkrétních krocích budou naši klienti informováni osobně sociální pracovnicí.