Síť sociálních služeb Jihočeského kraje

2016

Organizace Jana Vodičková Pomoc a Péče Slunečnice byla zařazena do sítě sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2016 za účelem zajištění dostupnosti poskytování sociální služby osobní asistence. Pověření je v souladu s platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2014 - 2016 a s Akčním plánem SPRSS Jihočeského kraje pro rok 2016.

2017

Jana Vodičková Pomoc a Péče Slunečnice získala pověření pro rok 2017.

APP Slunečnice, z.ú.

2018

Do sítě poskytovatelů Jihočeského kraje pro rok 2018 jsme byli zařazeni již jako Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z.ú.


Pro zařazení poskytovatele do sítě pro rok 2019-2021 došlo ke změně pravidel. Krajský úřad pořádal kulaté stoly pro aktuální informace, nyní se budeme aktivně věnovat schůzkám se starosty pro vydání pověření obce o potřebnosti služby.